Dating in Belgie - Disclaimer

Alle informatie op Datinginbelgie.be (afbeeldingen, teksten, en alle andere materialen) heeft als doeleinde te informeren en te vermaken.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Datinginbelgie om op elk gewenst moment de inhoud en informatie op de site aan te passen, of delen hiervan te verwijderen/wijzigen zonder enige verplichting tot mededeling aan wie dan ook. De informatie en inhoud van de site is vrijblijvend, informatief en niet bindend, of bedoeld als enig ander professioneel advies.

De inhoud van de website wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd en aangevuld, maar het is uiteraard mogelijk dat sommige dingen verouderd en/of onjuist zijn door overmacht, tijdsverloop of enige andere reden. Datinginbelgie is in geen enkel geval aansprakelijk voor verkeerde informatie op de site en enige gevolgen die hieruit komen.

De lezer kan op de besproken andere websites altijd de meest actuele informatie vinden en het is zijn/haar verantwoordelijkheid om dit na te gaan.

Voornamelijk de besproken prijzen van derdepartijwebsites kunnen wijzigen op elk moment, waar wij niets aan kunnen doen. Geen enkel recht of aansprakelijkheid kan Datinginbelgie worden opgelegd door mogelijk verkeerde informatie.

Hetzelfde geldt voor de hyperlinks naar andere websites, die op elk moment kunnen gewijzigd worden, buiten onze controle.

Alle rechten wat betreft materiaal op de site ligt bij Datinginbelgie.be.

Kopiëren of verspreiden van dit materiaal is uitdrukkelijk verboden, zonder toestemming. Het is niet toegestaan om webpagina’s of individuele elementen te gebruiken, zonder een link naar de oorspronkelijke bron, Datinginbelgie.be, toe te voegen.